Dalarnas regionala handlingsplan för grön infrastruktur är nu ute på remiss

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Syftet med handlingsplanen är att med kunskap och underlag kunna beskriva Dalarnas natur och verka för ökad hänsyn så att sambanden i naturen ska fortsätta att fungera och stärkas.

En viktig del i detta är att samverka och föra en dialog med landskapets aktörer.

- Handlingsplanen är nu ute på remiss och Länsstyrelsen i Dalarnas län hoppas på många kloka synpunkter från landskapets aktörer. Det här är ett viktigt arbete i att bevara landskapets biologiska mångfald, säger Jemt Anna Eriksson, på naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Läs mer om bakgrunden till remissen:

Följebrevet till remissen

Remissversionen av handlingsplanen

Bilaga 3 Exempel på beskrivningar av skogliga värdetrakter

Bilaga 4 Kartor över skogliga värdetrakter

Se mer i vår karttjänst om hur Dalarnas natur beskrivs geografiskt:

Länk till webb-GIS