Älvdalsdelegationen

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet med skyddad natur har Älvdalsdelegationen inrättats.

Varför en Älvdalsdelegation?​

För att ta del av delegationens syfte, förutsättningar, ansvar, sammansättning med mera, läs den fastställda delegationens beskrivning till höger.

Sammanträden

Tre ordinarie, protokollförda sammanträden hålls varje år. Protokollen kan läsas i länkarna här intill.

Arbetsgruppsmöten

Utöver ordinarie möten kan arbetsgruppsmöten hållas. Minnesanteckningar från dess kan också läsas här intill.

 

Foto: Stefan Hamreus