Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Välkommen till webbplatsen för interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Det är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge.
 
Målet är att skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.

 

Fulufjällets nationalpark på svenska sidan bildades 2002, och 2012 bildades Fulufjellets nasjonalpark på norska sidan. Med gemensamma insatser ska de båda nationalparkerna presenteras som en sammanhängande enhet.

Under 2015-2016 gjordes en förstudie som visar att det behövs bland annat bättre entréer, enhetlig information, utvecklade ledsystem, nya flerspråkiga foldrar och ett bättre kartmaterial för att kunna utveckla besöksnäringen. Även ett ökat fokus på kulturhistoria behövs,

Projektets fem huvudaktiviteter:

 1. Kunskapsunderlag om naturvärden, kulturvärden, besökare, turism och omvärld
 2. En gemensam gränsöverskridande grafisk profil
 3. Gränsregional tillgänglighet, attraktiva besöksmål och information
 4. Besöksstrategi och åtgärdsplan/tilltaksplan 2019-2023
 5. Kommunikation och kompetensutveckling

Projektets övergripande mål är att:

 • få en bättre tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållet skydd
 • utveckla samarbetet mellan områdesförvaltningen i båda länderna
 • öka engagemanget bland lokala intressenter för såväl området som för att samarbeta med förvaltningsmyndigheterna.
 • på ett brett plan öka förståelsen för att bedriva naturvård
 • få en bättre tillgänglighet till parkerna - nya markerade vandringsleder, nya entréer, nytt kartmaterial
 • undersöka möjligheten till att kunna ta fram gemensam information i parkerna - gemensam info på skyltar, foldrar, kartor, webb, gemensamma anordningar, möjligheter till en gemensam mobilapp, samt gemensam marknadsföring av området.

 Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här.   

Tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1

Nyhetsbrev #2

Nyhetsbrev #3

Nyhetsbrev #4

Nyhetsbrev #5

 Nyheter

​Här kan du läsa senaste nytt om projektet

 • Referensgruppsmöte 14-15 mars i Trysil
 • Dialoggruppsmöte 5 december i Sörsjön - gemensamt budskap om Fulufjället.
 • Anteckningar och presentationer från kunskapsseminariet i Idre.

 Gemensam folder om Fulufjällets nationalparker

​Nu finns en ny gemensam folder med karta om hela Fulufjället.

Ladda ned den på svenska, på engelska och på tyska.

 

​Dokument

Projektplan