Färnebofjärden

Färnebofjärdens nationalpark ligger till största delen utanför Dalarnas län. Det är bara en kort sträcka utefter Dalälven mellan Tyttbo och Stadarna som ligger i Dalarna.

Färnebofjärdens nationalpark är ett drygt 10 000 hektar stort område som ligger utefter Dalälven på gränsen mellan Västmanlands-, Upplands-,  Dalarnas- och Gävleborgs län.

Syfte med skyddet är att ett unikt älvlandskap, med omgivande värdefulla skogar och våtmarker, bevaras i väsentligen orört skick.
Övriga syften är:
- Det naturliga tillståndet för områdets vegetation och djurliv ska så långt som möjligt skyddas. 
- Den naturliga vattenregimen och forssträckorna ska bibehållas.
- Vattenmiljön ska så långt det är möjligt skyddas mot föroreningar. 
- Vissa kulturhistoriskt intressanta miljöer ska behållas. 

Åtgärder ska i lämplig grad vidtas för att underlätta för allmänheten att uppleva området. 


 Fakta om Färnebofjärden

Bildades: 1998 
Storlek: 10 100 ha, varav 4 110 ha vattenområde
Kommun/Län: Avesta i Dalarna samt länen Västmanland, Uppland och Gävleborg
Läge: Nationalparken ligger ca 3,5 mil öster om Avesta, 5 mil söder om Gävle och 4 mil väster om Tierp.
Service: se webbplats med information om stugor, rastplatser med mera