Inventering av stora rovdjur

Rovdjur inventeras årligen i Sverige. I arbetet medverkar renskötare, jägare, ideella organisationer och andra naturintresserade. Observationerna kvalitetssäkras av Länsstyrelsens fältpersonal.

Inventeringsresultaten ska vara jämförbara mellan länen. Resultaten är:

  • underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling.
  • underlag för uppföljning av effekterna av utförda skadeförebyggande åtgärder.
  • underlag vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder.
  • underlag vid Naturvårdverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

Renskötselområden

Inventeringsresultatet inom renskötselområdet ligger till grund för den ersättning Sametinget betalar ut till samebyarna. Ersättningen för rovdjursdödade renar är alltså inte baserad på vilka skador som direkt kan påvisas utan på förekomst av rovdjur.

Har du sett ett rovdjur?

Länsstyrelsen vill gärna ha in rapporter från allmänheten på spår- eller synobservationer av rovdjur. Särskilt järv, varg eller lodjursfamiljer (flera lodjur som går tillsammans) är intressant. Läs mer om detta här.