Björnspillningsinventering 2017

Björnspillningsinventeringen äger rum i Dalarnas län den 21 augusti - 31 oktober. Provtagnings-kit för att delta i inventeringen finns att beställa. Det innehåller allt du behöver för att genomföra insamlingen och för att skicka provet till viltskadecenter samt instruktioner för hur testet ska genomföras.

Beställning av provtagnings-kit

Görs via denna länk.

Eller via telefon: Sven Arnvind, 010-2250379

Vid beställning via länken skickas 3 provtagnings-kit.
Vill du ha fler? Kontakta Sven på telefon.

Det är viktigt att du som är med och inventerar läser igenom instruktionerna som följer med det provtagnings-kit som skickas hem till dig.

Inventeringen pågår 21 augusti - 31 oktober.

Hur går insamlingen av spillning till?

En liten bit av spillningen stoppas i provröret, sedan fyller du i den medföljande blanketten och märker provet enligt de instruktioner som följer med kittet. Provet postas i ett förfrankerat svarskuvert till Viltskadecenter.

Proverna skickas till Viltskadecenter som registrerar i databasen Rovbase inom någon vecka, så att provtagare, förvaltare och andra intresserade kan se varifrån prover skickats in.

Var hittar jag björnspillning?

I Dalarna är stammen utspridd över hela länet. Rör du dig i skogen finns det en chans att du stöter på björnspillning.

I denna folder kan du se hur björnspillning kan se ut.

Länken öppnas som en PDF. Den fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer.

Kan jag inventera utan kit?

Ja! Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett kit via Länsstyrelsen.

Varför samla in björnspillning?

Inventeringsreslutaten är underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

Läs mer på SLU:s hemsida

 

 

 

 Content Editor