Vad är vad i terrängen?

Det är svårt att hålla reda på alla begrepp. Nedan finns en liten ordlista med begrepp och definitioner.

Barmarkskörning
– att köra utanför allmän och enskild väg i terrängen på barmark.

Terräng
– alla områden som inte är väg. Terräng inkluderar, förutom skog och mark, även parkmark, gräsmattor, stigar, vandringsleder och motionsspår. Is räknas som terräng men inte som barmark.

Motorfordon
– Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, klassas som motordrivet. Eldrivna fordon som är att anse som cykel (– se nedan) ingår dock inte. Motordrivna fordon delas in i motorfordon (bilar, motorcyklar och mopeder), traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

Cykel
1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.  
2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande, och
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

Om någon av dessa tre kriterier inte uppfylls, är det att betrakta som en moped. En cykel får framföras i naturen under samma villkor som gående, skidåkare och ridande.
Läs mer om det under allemansrätten här 

Terrängfordon
– terrängmotorfordon och terrängsläp

Terrängskoter
– gammal benämning, heter numera terränghjuling.

Terränghjuling/ATV (All Terrain Vehicle)
– ny benämning som används om andra terrängmotorfordon än snöskotrar. Terränghjulingen har hjul och körs på barmark. Tidigare var terränghjulingar registrerade som terrängskotrar.

Fyrhjuling
– en fordonsfamilj som innehåller terränghjulingar, motorcyklar, vissa traktorregistrerade fyrhjulingar och fyrhjuliga mopeder klass 1 (EU-mopeder). Alla dessa måste vara försedda med registreringsskylt.

Läs mer i Transportstyrelsens broschyr ”Köra fyrhjuling - regler och risker”.