Drönare i naturen

Ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats, kallas vanligtvis för drönare.

På Transportstyrelsens webbplats finns generell information om vad som gäller för drönare. Läs mer här

​Vad gäller i skyddad natur

I vissa fall behöver du söka ett tillstånd för att flyga eller landa med drönare. För varje naturreservat eller nationalpark finns föreskrifter som gäller just där. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller i det område du har tänkt att flyga i.
Läs mer om föreskrifterna i Dalarnas naturreservat här
Läs mer om föreskrifterna i Dalarnas nationalparker här

De största förbudsområdena i Dalarna är:

Fulufjället
Inom nationalparken är det förbjudet att landa med luftfarkost. Det är även förbjudet att flyga över nationalparken på lägre höjd än 2 000 fot (610 meter) över marken.

Töfsingdalen
Inom nationalparken är det förbjudet att landa med luftfartyg.

Långfjället
Inom naturreservatet är det förbjudet att landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg annat än på Grövelsjön och inom vissa, på bifogad karta, angivna områden.

Städjan-Nipfjället
Inom naturreservatet är det förbjudet att landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg.

Vedungsfjällen
Inom naturreservatet är det förbjudet att landa med luftfartyg.

Drevfjällen
Inom naturreservatet är det förbjudet att landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg.

Norra Transtrandsfjällen
Inom naturreservatet är det förbjudet att landa med luftfartyg.

OBS!
Undantag kan gälla för polis, naturbevakare, renskötsel, räddningstjänst med mera.

 Content Editor