Viltskador

Länsstyrelsen kan ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder eller lämna ersättning för inträffade viltskador. Om förebyggande åtgärder inte hjälper kan länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt för att motverka viltskador.

Generellt sett ska viltskador i första hand förebyggas med jakt. Men för fredat vilt, som till exempel rovdjur och tranor, ska förebyggande åtgärder prövas innan en skyddsjakt kan godkännas.

Länsstyrelsen kan ge bidrag för vissa förebyggande åtgärder, till exempel stängsling. 

Har en skada redan skett ska anmälan till Länsstyrelsen ske så fort som möjligt. För att få ersättning för skada på tamdjur och gröda ska en besiktning först göras av Länsstyrelsens besiktningspersonal. Ansökan om ersättning gör du på en särskild blankett, se högerspalten.