Licensjakt på lodjur 2017

Länsstyrelsen Dalarna beslutade den 15 december 2016 om licensjakt efter högst nio (9) lodjur i Dalarnas län. Beslutet i sin helhet finns längst ner på sidan.

Jakttid

Jakten får bedrivas under tiden 1 mars 2017-31 mars 2017 eller tills dess att länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 31 mars 2017.

Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Jaktområde

Jakten får endast bedrivas inom beslutade jaktområden, vilka går att finna i beslutet.

 

För större bild: Jaktområde Licensjakt lo 2017.jpg

Förklaring av gräns jaktområde 1

Jaktområdesgränsen följer RV 70 från norska gränsen österut mot Idre. Strax innan Idre korsar en kraftledning vägen och jaktområdesgränsen följer den kraftledningen söderut. Jaktområdesgränsen fortsätter längs med kraftledningen förbi vägen som går mellan Särna och Mörkret och sedan öster om Grönsåsen fram till den mindre väg som kallas Strupvägen eller vägen till Strupen. Jaktområdesgränsen följer den vägen österut fram till väg 311. Därefter följer jaktområdesgränsen väg 311 söderut fram till Särna-Idres älgförvaltningsgräns. Jaktområdesgränsen följer sedan älgförvaltningsgränsen österut fram till gränsen mellan Dalarna och Jämtland.

Anmälan av fällt lodjur

Den som fällt eller påskjutit lodjur ska anmäla detta till länsstyrelsen på telefonnummer 010-225 04 69 utan dröjsmål och senast inom en timme.

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

  • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
  • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
  • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater där Sweref99 används i första hand och RT90 som alternativ)

I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur fällt djur ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Information om återstående tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627
Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt2017
Ange ditt namn vid Förnamn och Efternamn, exempel: Spara Kalle Svensson Lodjursjakt2017

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-225 04 70

För mer information läs beslutet här:

Beslut licensjakt lo 2017 Dalarnas län.pdf

Tilläggsbeslut:

Tilläggsbeslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas.pdf

Beslutet tar stöd i följande lagar:

NFS 2010:15

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs-2010-15.pdf

NFS 2014:25

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2014/nfs-2014-25.pdf

Jaktförordning

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.htm

Jaktlag

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870259.HTM

NFS 2002:18

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-18.pdf

Förordning 2009:1263

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20091263.htm

Art- och habitatdirektivet

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML