Licensjakt på varg 2018

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om licensjakt på varg 2018. Jakten kommer bedrivas inom Flatenreviret med start 2 januari 2018.

Aktuell status

Licensjakten på varg 2018 är nu avlyst i Dalarna.

På SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida finns information om fällda vargar och där finns även en karta som visar var djuren sköts: http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt-pa-varg/licensjakt-pa-varg-2018/dalarna-flaten

Jakttid

Jakten får bedrivas under tiden 2 januari 2018–15 februari 2018 eller tills dess att länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 15 februari 2018.

Varg får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.

Antal vargar som får fällas

Totalt får högst sex (6) vargar fällas. Visar det sig att det finns färre individer inom reviret så gäller det faktiska antalet.

Länsstyrelsen avlyser jakten då det beslutade antalet vargar som bedöms tillhöra Flatenreviret, inom beslutat jaktområde, fällts eller påskjutits eller om jakttiden har löpt ut.

Jaktområde

Jakten får endast bedrivas inom beslutat jaktområde. Jaktområdet kan komma att ändras om nya uppgifter kommer fram under inventering eller under jakten.

Nytt jaktområde.jpg

Anmälan av fälld varg

Den som fällt eller påskjutit varg ska anmäla detta till länsstyrelsen på telefonnummer 010-225 04 69 utan dröjsmål och senast inom en timme.

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

  • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
  • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
  • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater)
  • djurets kön

I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur fällt djur ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Information om återstående tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till telefonnummer: +46769447627
Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Vargjakt2018
Ange ditt namn vid Förnamn och Efternamn, exempel: Spara Kalle Svensson Vargjakt2018

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-225 04 70

För mer information läs beslutet här: