Licensjakt

Licensjakt är myndighetens huvudsakliga verktyg för att förvalta en viltart.  Syftet är oftast att balansera eller reglera antalet individer av en art så att oacceptabla konflikter mellan människa och djur kan undvikas.

Jakten går till så att myndigheten beslutar om antalet djur som får skjutas (licens), samt vilka villkor som ska gälla under jakten. Sedan får de som innehar jakträtten jaga enligt licensjaktsbeslutets riktlinjer.