Jakttider och fällavgifter

Med nya regler från Naturvårdsverket får länsstyrelserna nu själva bestämma de exakta datumen för jakt. Generellt har Norra Dalarna (väster om Siljan) jakt som startar första måndagen i september. Och resten av länet har oktoberjakt från andra måndagen i oktober. Länsstyrelsen Dalarna har i år tagit beslut om jakttider för älg för de kommande tre åren.

Jakttider 2016/2017–2018/2019

Septemberdelen

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra-Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre, Transtrand samt Älvdalens älgförvaltningsområden

5–25 september 2016, samt 8 oktober 2016–31 januari 2017.

4–24 september 2017, samt 7 oktober 2017–31 januari 2018.

3–23 september 2018, samt 6 oktober 2018–31 januari 2019. 

Oktoberdelen

Älgförvaltningsområdena i övrigt

10 oktober 2016–31 januari 2017.

9 oktober 2017–31 januari 2018.

8 oktober 2018–31 januari 2019.

Oregistrerade områden

Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden  

För septemberdelen:

5–8 september 2016

4–7 september 2017

3–6 september 2018

För oktoberdelen:

10–13 oktober 2016

9–12 oktober 2017

8–11 oktober 2018, inom oktoberdelen.

På oregistrerad mark får du jaga ett obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden.

Observera att fälld älg numera ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. Fråga om skyddsjakt prövas efter särskild ansökan.

Fällavgifter

Alla älgar som fälls ska rapporteras i www.algdata.se, eller något av undersystemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att endast ett system kan användas för ett område för att löpande rapportera fälld älg under en jaktsäsong.

Slutrapportering och betalning av fällavgift ska göras senast 14 dagar efter jakttidens utgång. Slutrapportering måste göras i www.algdata.se. När ett område slutrapporterats genereras en faktura med OCR-nummer och plusgirokonto som visas för den som slutrapporterat. Denna faktura ska betalas med angivande av OCR-nummer. Om annan än rapportör betalar fällavgift återfinner man fakturan på Älgdata genom att klicka på länken "områdesinformation", sedan "jaktområde". Längst ned på sidan hittar man "fällavgiftsavi(er)" med en klickbar länk till fakturan.

Fällavgiften för jaktåret 2017-2018 är 500 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen älg har fällts inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport göras. Om slutrapportering uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området. Även fällda älgkalvar på områden med fri kalvjakt under fyra dagar (oregistrerad mark) ska slutrapporteras.  Observera att om ingen älgkalv fälls på oregistrerad mark behöver detta inte anmälas.

Älgavskjutning i Dalarnas län 2016-2017

Tjurar Kor Summavuxna  Tjur-kalv Kvig-kalv   Summa kalv   Summa älgar
1983 1678 3661 1571 1532 3103 6764

 Content Editor ‭[1]‬

Fällavgifter älg (pdf)

Jakttider älg 2016-2018 (pdf)

 Content Editor ‭[2]‬

​Länsstyrelsen uppmanar jägare och allmänhet att hjälpa till under pågående inventeringar. Läs mer och beställ provtagningskit under respektive länk.

Björnspillningsinventering

Vargspillningsinventering