Skador på gröda orsakade av fåglar

Ökande populationer av stora fåglar som trana, gäss och sångsvan har medfört fler skador på grödor. Skadorna består framför allt av nedtrampning och betning, och det medför ekonomiska förluster för lantbrukarna. I Dalarna är framförallt den södra delen av länet drabbat.

Om du drabbas av skada och vill ansöka om ersättning ska du utan dröjsmål anmäla detta till Länsstyrelsen Dalarna. Skadan ska snarast besiktas av Länsstyrelsen, och ansökan om ersättning ska fyllas i och skickas in inom tre månader efter att skadan upptäcks.  

Länk till ansökningsblankett

Länsstyrelsen besiktningsman för gröda: Bert Eriksson, Långshyttan 010-225 03 26    

Förebyggande åtgärder  

Det finns flera typer av skrämselåtgärder på marknaden. Viltskadecenter har testat och utvärderat gasolkanoner, flaggor och stängsel. Effekten av övriga skrämselåtgärder kan Viltskadecenter inte uttala sig om, eftersom de inte har utvärderats vetenskapligt.

Länk till Viltskadecenters sida om förebyggande åtgärder. 

Länsstyrelsen kan även bistå med viss hjälp med skrämselåtgärder. Om du vill veta mer om de olika åtgärderna är du välkommen att kontakta Länsstyrelsens skrämselkonsulenter:

Per-Erik Björkens, Hedemora, 010-225 03 20.
Ingvar Rosén eller Elis Wiklunnd, Nås, 010-225 03 28

För frågor om viltskador i övrigt kontakta Anki Alfredéen, viltskadehandläggare, 010-225 03 12  

Arbetsgrupp i Hovranområdet, Hedemora kommun

Under hösten 2014 startade Länsstyrelsen Dalarna, tillsammans med lantbrukare i Hovranområdet, Viltskadecenter, lokala jägare och ornitologer en arbetsgrupp för att minska och förebygga skador av framförallt trana på grödor i området. Gruppen träffas en gång per år för att stämma av säsongen som gått och för att planera den kommande.

Projektplan till skadeförebyggande åtgärder mot stora betande fåglar

År 2015 startade Länsstyrelsen ett projekt som omfattar olika åtgärder och prioriteringar som bland annat diskuterats fram i arbetsgruppen. Resultaten kommer att utvärderas varje år, och projektet beräknas att fortgå under två till tre år beroende på effekten av de skadeförebyggande åtgärderna.

Läs mer i projektplanen här  

Läs mer i projektredovisningen för 2015 här