Kronhjort

Kronhjorten är en viltart som etablerar sig allt mer i Dalarna. Jakten ska i huvudsak ske inom skötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen.
Jaktstatistik kronhjort

Skötselområden för kronhjort

Att ansluta till ett kronhjortsskötselområde är frivilligt, precis som för älgskötselområdena. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har ändå möjlighet att jaga kalvar.

Där det är lämpligt och möjligt bör kronhjortsskötselområdena sammanfalla med älgskötselområdena. I första hand är det geografiska och biologiska förutsättningar, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvningsområden, som avgör gränserna för ett skötselområde.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde

Senast den 31 januari ska du registrera nytt skötselområde för kronhjort inför det nya jaktåret. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Dalarna.

Vill du ändra i ett befintligt område gäller samma datum.

Blankett för registreringsansökan och formulär för skötselplan finns i högerspalten.

 

Kronhjort får jagas 16 augusti-31 januari

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

På mark utanför ett kronhjortsskötselområde får kalv jagas den 16 augusti-den 30 september (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 oktober- fram till den andra måndagen i oktober och den 1 januari-den 31 januari.

Anmäl jaktresultat till Länsstyrelsen

Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts. Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut.