Jakt och vilt

 

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Nyhetsbrev om Dalarnas viltförvaltning

Viltförvaltning är en fråga som ofta väcker stort engagemang. Det är också många människor i länet som berörs av vilt- och jaktfrågor. Därför har Länsstyrelsen valt att ta fram en riktat nyhetsbrev där vi förmedlar information om vårt pågående arbetet inom viltförvaltningen.


Här kan du läsa och anmäla dig till nyhetsbrevet.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Viltskador

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt

Exemplar av fredade arter som förolyckats och hittas döda får ofta behållas av markägaren. Men vissa arter som bedöms behöva särskilt skydd eller är särskilt intressanta för forskning tillfaller staten då de hittas döda. Dessa arter finns uppräknade i Jaktförordningens 33 § och kallas ofta ”Statens vilt”. Den som hittar ett skadat eller dött exemplar av en sådan art ska alltid anmäla detta till Polisen. Döda djur av dessa arter ska skickas till Naturhistoriska Riksmuseet, med undantag för de stora rovdjuren som ska skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt.  

Även exemplar av älg och hjort kan tillfalla staten under vissa omständigheter, om de dödas eller påträffas döda under tid då de är fredade.

 Juridiska länkar

 Förhindra viltolyckor

Nu kan du ladda ner en app i din telefon, som varnar när du passerar områden där det varit många viltolyckor.

Bild på älg i en telefon
Ladda ner appen "Viltolycka" här