Vandra på Södra kungsleden

Vandringsleden Södra kungsleden är en väl markerad sommar- och vinterled. På den här sidan får du färsk information som kan vara bra att veta innan du ger dig ut på leden.

Våran folder över leden är slut. I nuläget kommer vi inte att trycka en ny version eftersom det är många kommande förändringar av till exempel ledsträckningar och tillgänglighet till stugor.

Södra Kungsleden är en statlig fjälled. Hela leden, även utanför naturskyddade områden, förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna. Raststugor, vindskydd och toaletter underhålls löpande, och de flesta är i gott skick.

Ibland måste Länsstyrelsen ändra ledsträckningar och underhålla stugor och broar. På den här sidan kommer vi fortlöpande publicera information om förändringar längs leden.   

Södra kungsleden i Dalarna sträcker sig från Rogen vid jämtlandsgränsen i norr ned mot Högfjällshotellet i Sälen. En sträcka på cirka 15 mil. Leden passerar genom de skyddade områdena Töfsingdalens nationalpark, Långfjället, Bredåsen, Drevfjället, Fulufjällets nationalpark, Skarsåsfjället och Norra Transtrandsfjällen. Långfjället är sommarbetesland för Idres sameby.

 

Kartor

Södra kungsledens sträckning finns markerad på senaste trycket av fjällkartan W51, W53 och W54. Köp en riktig fjällkarta inför turen. Det är en trygghet och tipsar också om besökmål och rastplatser kring leden.

Våra egna kartor nedan ger en grov översiktsbild över leden.

Kartblad 1 - Långfjället

För de flesta är Grövelsjön portalen in mot Långfjället. Här finns Svealands högsta topp Storvätteshogna, Hävlingens fiskecamp intill Töfsingdalens nationalpark och massor av leder för många dagars vandring eller skidåkning.

Långfjället är också del i det vi kallar Gränslandet - nio naturskyddade områden mellan Jämtland- och Dalarnas län och Hedmarks- och Sør-Trøndelags fylken. Sammanlagt skyddas en nästan sammanhängande yta på cirka 5x5 mil.

Läs mer om Långfjället på www.graenslandet.se

Läs mer om Töfsingdalen på www.sverigesnationalparker.se/tofsingdalen

Läs också Länsstyrelsens folder om Långfjället/Töfsingdalen

 

Hävlingestugorna i Långfjällets naturreservat har en stugvärd på plats från februari-maj samt juni-augusti. Hela anläggningen är i mycket fint skick med flera bokningsbara uthyrningsstugor, en åretruntöppen vandrarstuga, samt flera vindskydd och rastskydd. Både pimplingen och flugfisket sägs vara i toppklass. Foto: Stefan Hamreus

1. Storrödtjärn STF - Övernattningsstuga (länk till STF), går ej att boka. Hjälptelefon. Till Hävlingen (3) 9 km.

2. Slagusjön -  Rastskydd

3. Hävlingen - Rastskydd och vandrarstuga. Hjälptelefon. Hjärtstartare finns tillgänglig när det är bemannat. Finns även boende att boka i stugbyn. Stugvärd finns på plats första veckan i februari tills första veckan i maj, samt mitten av juni tills sista augusti. Till Grövelsjön STF (5) 13 km. Läs mer här

4. Särsjöbäckskojan -  Rastskydd.

5. Grövelsjöns fjällstation STF - Anslutning till bilväg, p-plats. Butik. Övernattning. Går att boka. (Länk till STF)

6. Grövelsjön, Sjöstugan - Anslutning till bilväg, p-plats. Informationsplats.

7. Stora Olån - Rastskydd ligger cirka 200 m väster om leden.

8. Elgåvägen - Anslutning till bilväg. P-plats. Till Guttudalskojan 12 km.

9. Valdalsbygget - Fäbod, café sommartid, rastskydd.

10. Guttudalskojan - Rastskydd. Anslutning till bilväg. Informationsplats. Till Flötningen (11) 18 km.

Kartblad 2 - Drevfjällen

Drevfjället hör till sveriges mer okända fjällområden. Här kan du uppleva både fjällvidder, vidsträckta myrmarker och urskogslika granskogar.

Läs mer om Drevfjällen här

 

 

Till höger ligger vandrarstugan vid Röskåsen. Utsikt mot Härjehågna. Platsen är en gammal fäbodvall som fortfarande slåttras. Här finns en fin ängsflora och många ovanliga svampar. Foto: Göran Jansson.

11. Flötningen - Anslutning till bilväg. Till Drevdagen (15) 18 km. alt. västra leden till Id-Perssätern (17) 30 km.

12. Busjön - Rastskydd.

13. Röskåsen - Rastskydd.

14. Nordsjökojan - Rastskydd. Hjälptelefon.

15. Drevdagen - Anslutning till bilväg. Informationsplats. P-plats. Till Gördalen (19) 29 km.

16. Lekåsen - Rastskydd.

17. Id-Persätern - Rastskydd. Hjälptelefon.

18. Drevfjällstugan - Raststuga.

19. Gördalen - Anslutning till väg. Informationsplats. P-plats. Till Björnholmsstugan (25) 43 km. Till Rösjön (21) 11,5 km.

 

Kartblad 3 Fulufjället

Fulufjällets nationalpark är ett storslaget friluftsområde med bra fiske, flera olika markerade vandringsleder  och flera övernattnings- och uthyrningsstugor.

Läs mer om Fulufjället och boendemöjligheter på sverigesnationalparker.se

Fulufjället, leden runt Njupeskär. Vy ner mot dalgången och byn Mörkret nere i dimman.  Foto: Mikael Hjerpe

19. Gördalen - Anslutning till väg. Informationsplats. P-plats. Till Björnholmsstugan (25) 43 km. Till Rösjön (21) 11,5 km.

20. Harrsjöstugan - Rastskydd + uthyrningsstuga. Hjälptelefon. Stugan måste bokas.

21. Rösjön - Övernattningsstuga. Hjärtstartare finns tillgänglig när det är bemannat. Finns även boende att boka. Fiskecamp. Till Tangsjöstugan (23) 9,2 km.

22. Särmanskojan - Rastskydd. Via Brottbäcksstugan kan du nå bilväg, ca 2,5 km från Särmanskojan. Där finns informationsplats, p-plats och raststuga.

23. Tangsjöstugan - Rast- och övernattningsstuga. Hjälptelefon. Till Tangåsstugan (24) 10 km.

     Lilla Tangsjöstugan - Stugan måste bokas.

24. Tangåstugan - Rast- och övernattningsstuga. Hjälptelefon. Till Björnholmsstugan (25) 11,5 km.

25. Björnholmsstugan - Rast- och övernattningsstuga. Till Görälven (28) 14 km.

 

Kartblad 4 (Norra Transtrandsfjällen och Sälenringen)

Här går leden förbi Sveriges största vintersportområde Sälenfjällen. Sälenringen ansluter och går i en slinga runt Hundfjället.

Läs mer om Transtrandsfjällen här

 

Skarsåsfjället är också ett fjällområde som har ganska glest med besökare. Här är Lilldalsstugan, en öppen raststuga med kamin och ett vedförråd utanför.  Reservatet består av fyra lågfjäll, Skarsåsfjället, Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället. Foto: John Halvarsson

26. Storbron Anslutning till bilväg.

27. Lilldalstugan - Rastskydd.

28. Görälven - Anslutning till bilväg. Informationsplats. P-plats. Till Sälens Högfjällshotell (33) 30 km. Till Närfjällstugan (30) 10 km.

29. Granfjällsätern - ) Rastskydd.

30. Närfjällsstugan, (Korset) - Raststuga. Hjälptelefon. Till Sälens Högfjällshotell (33) 20 km.

31. Källfjällsstugan - Rastskydd. Hjälptelefon.

32. Östfjällsstugan - Rastskydd.

33. Sälens Högfjällshotell - Anslutning till bilväg. P-plats. Informationsplats. Lättframkomlig asfaltled 2,5 km fram till Köarskärs- fjällets vindskydd.

SÄLENRINGEN (33-42) Från Sälens Högfjällshotell, (Till Tandådalstjärnen (36) 28 km) följ Södra Kungsleden upp till Närfjällstugan (korset) (30).

34. Saldalskojan - Rastskydd.

35. Närsjön - Informationsplats. Anslutning till bilväg.

36. Tandådalstjärn. Anslutning till bilväg (Fjällvägen). Informationsplats. Södra Sälenringen till Högfjällshotellet ( 33) 37 km.

37. Skogssäterstugan -  Rastskydd.

38. Kvillkojan - Rastskydd.

39. Vålbrändan - Rastskydd.

40. Mornässäterstugan - Rastskydd.

41. Mellanfjällstugan - Rastskydd.

42. Hemfjällstangen Anslutning till bilväg.

 

Sevärdheter

Motståndskojan 

 

Cirka 1 km väster om leden. Sommaren 1944 byggdes motståndskojan. Den var ett krypin för norska underrättelsegrupper som verkade längs svensk-norska gränsen. Ingen bodde här någon längre tid och kojan utnyttjades fram till november 1944 då man trodde att kojan var avslöjad.

År 1979 tog Kulturstyret i Engerdal en tur till Rävhålet med tre av dem som byggt kojan 1944. Kojan var i väldigt dålig skick efter så många år och det var omöjligt att reparera den. Men det fanns ett stort intresse att bygga om kojan på nytt och 1982 var den nuvarande kojan färdig. Det är en exakt rekonstruktion av den ursprungliga kojan.

Old Tjikko 

Cirka 2 km väster om Naturum Fulufjället. I Fulufjällets nationalpark hittar du ett av de äldsta träden i världen. Enligt kol 14-dateringar är delar av rotsystemet 9 550 år gammalt. Det träd som man ser där idag är inte 9 550 år gammalt eftersom att stammen har föryngrat sig själv genom åren. Men det är fortfarande samma rotsystem som har växt vidare under alla dessa år.

Naturum Fulufjället

Cirka 3 km öster om Rösjön (21). Alldeles intill gränsen för Fulufjällets nationalpark ligger Naturum Fulufjället. Här kan du få lära dig mer om djur och natur. Här finns det också kunnig personal om du har några frågor inför din vandring.

Njupeskärs vattenfall

Cirka 2 km öster om Rösjön (21). Bara några kilometer från Naturum Fulufjället i nationalparken ligger Njupeskärs vattenfall. Sveriges högsta med en fallhöjd på cirka 93 meter. Det är en otrolig syn sommar som vinter.

Göljådalen

Cirka 4 km öster om Tansjöstugan (23). Sensommaren 1997 inträffade det en regnkatastrof här. Under tolv timmar föll det 400 mm regn, ån steg med 500 gång det normalafl ödet. Grus, stenar och nästa all växtlighet spolades bort. Skog vältes omkull och låg i stora högar. Det här ovädret registrerades som det värsta i Skandinavien. Än idag är det en väldigt häftig syn.

Altarringen

Cirka 2 km väster om Tangsjöstugan (23). Här hittar du en fornlämning, en ring av stenar. Vad den har använts till är fortfarande okänt. Det finns teorier om att det varit en samisk kultplats. Men mest troligen har ringen använts för falkfångst.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

* Om du ska vara ute i flera dagar, lämna ett färdmeddelande till någon du känner. Kom ihåg att meddela när du är tillbaka!

* Följ de markerade lederna och ha med dig en riktig fjällkarta och kompass ifall vädret blir så dåligt att du kommer vilse.

* Testa gärna din utrustning hemma innan du ger dig ut.

* Du kan dricka vattnet i bäckarna på fjället. Drick inte stillastående vatten.

Läs mer här 

Ledterminaler

Våra ledterminaler är utgångspunkter med informationsplats och parkering.

  • Grövelsjöns fjällstation
  • Gördalen
  • Naturum Fulufjället
  • Sälens högfjällshotell

 Content Editor ‭[1]‬

Kartblad 1

Kartblad 2

Kartblad 3

Kartblad 4

Ledterminaler

Våra ledterminaler är utgångspunkter med informationsplats och parkering.

  • Grövelsjöns fjällstation
  • Gördalen
  • Naturum Fulufjället
  • Sälens högfjällshotell