Att fiska i Dalarna

I Dalarna finns en stor variation av fiskemiljöer. Allt från större sjöar och älvar till mindre vattendrag och fiske i dalafjällen. Men tänk på att det inte finns fritt fiske i Dalarna, utan att du alltid behöver skaffa ett fiskekort.

Miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna arbetar med rådgivning, ekonomiskt stöd och utvecklingsfrågor mot länets fiskevårdsorganisationer och fiskodlare.

Allt fiske utanför nationalparker och naturreservat i dalafjällen administreras av länets fiskevårdsområden.

Vill du veta mer om fisket i Dalarna eller få veta var du köper fiskekort? Klicka på någon av länkarna i högerboxen.