Tillstånd och fisketillsyn

Länsstyrelsen och Fiskeriverket ger dispenser och tillstånd för bland annat utplantering av fisk, kräftor och musslor. Blanketter finns i högerspalten.

Fisketillsyn

Länsstyrelsen godkänner utbildningar för fisketillsyn och förordnar fisketillsyningsmän/kvinnor.

En fisketillsynsman/kvinna ska inom sitt tjänstgöringsområde övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske och fiskevård i fiskelagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

För kontroll av efterlevnaden av fiskeregler får fisketillsynsman/kvinna undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsman/kvinna får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Utplanteringstillstånd för fisk, kräftor och musslor

Det krävs alltid tillstånd för utplantering eller flyttning av fisk, kräftor eller musslor. Hämta alltid nya blanketter före en ansökan eftersom blanketter av olika skäl kan ändras.

Ansökan kan ske under hela året, men ansök i god tid. Speciellt under våren/försommaren kan handläggningstiderna i värsta fall bli flera månader.

Ansökan måste vara underskriven. Den kan skickas som vanlig post, fax, e-post som underskriven skannad ansökan (lämpligen som så kallad pdf-fil) eller lämnas i Länsstyrelsens reception.

Tänk på att muntliga tillstånd inte gäller!