Veterinär verksamhet

Länsstyrelsen samordnar och har tillsyn över den veterinära verksamheten.  

I Dalarnas län har vi en väl fungerande djursjukvård dygnet runt för både lantbruks- och sällskapsdjur. Länet har tre distriktsveterinärstationer som täcker upp hela länet med ambulerande dygnet runt-verksamhet förlagda till Hedemora, Borlänge och Mora. Det finns även ett jouröppet djursjukhus, två ATG-kliniker, flera smådjursmottagningar och många privata veterinärer på både häst, smådjur och lantbrukets djur. Adresser och telefonnummer till länets veterinärer finns på telefonkatalogens "Gula sidor", se länk Veterinärer Dalarna

Länsveterinärens kontrollområden innefattar livsmedel, djurskydd, smittosamma djursjukdomar, djurhälsopersonal och animaliska biprodukter. Länsveterinären har även en samordnande och stödjande funktion gentemot kommuner och veterinärer.

 

Aktuellt 

Djurhälsopersonal är nytt gemensamt begrepp som innefattar  alla grupper som efter legitimation / godkännande arbetar med djurens hälso -och sjukvård. Exempel är veterinärer, legitimerade djursjukskötare och godkända hovslagare. Övergångsbestämmelser för personal inom djursjukvården som ännu inte erhållit legitimation finns fram till år 2014 . Föreskrifter om behörighet, delegering, skyldigheter med mera finns att tillgå på jordbruksverkets hemsida. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter för djurhälsopersonal.