Skadade vilda djur och övergivna djurungar

Älg

I Dalarna finns ett fåtal personer som har tillstånd och utbildning att omhänderta till exempel igelkott, hare, ekorre och fåglar. Om du träffar på ett skadat eller övergivet djur så ska du kontakta polisen eller länsstyrelsen.

Enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat viltdjur. Jaktlagen och jaktförordningen finns att läsa på Rättsnätet.

Vill du veta mer?
På naturvårdsverket finns bra information om vad man bör göra när man hittat skadade vilda djur eller övergivna.

www.naturvardsverket.se 

Länk till KFV: Katastrofhjälp för skadade och vilda djur

 Rättsnätet, notisum