Hur bekämpar man lupiner?

En grön sommaräng med träd i bakgrunden och rosa och lila lupiner i förgrunden.

Bakgrund

Första gången arten noterades vild i Sverige var 1870 då den hade spridit sig från en trädgård. Växten togs ursprungligen hit från västra Nordamerika av den kände växtsamlaren David Douglas, och är tack vare sin ståtliga blomställning en omtyckt prydnadsväxt.

Här ett försök med att trampa/mosa sönder de tidiga plantorna på våren:

Hel, liten planta lupiner innan nedtrampning
3 maj - en planta som just börjat växa längs en skogsbilväg.

Söndertrampade lupiner
3 maj - samma planta efter en omild behandling av en stövel.

Delvis uppväxt lupinplanta
2 veckor senare: Kanterna på plantan har börjat återhämta sig, medan mitten fortfarande inte har några blad.

Frodig lupinplanta
2 veckor senare: En lämnad planta. Så här hade den första plantan sett ut om den inte hade trampats ned.

Vad är problemet med lupiner?

Det är en snabbväxande, flerårig art som sprider sig effektivt med frön, men även genom underjordisk jordstam. Eftersom blomsterlupin är en kvävefixerande art ökar kvävehalten i jorden där den växer, vilket kan påverka omgivande flora. Blomsterlupin konkurrerar även ut vägkantens övriga flora genom att de skuggar lågväxande arter.

Hur bekämpar man lupinerna?

Lupinen är envis och seg och därför måste bekämpningen vara långsiktig och upprepas ofta. Rötterna klarar övervintringen bra och fröna i marken bevarar sin grobarhet i över 50 år. I första hand bör man se till att det inte bildas några frön genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på och inga fler frön sprids ut i omgivningen.

Slåttra, trampa, gräv! Och gör sedan om det igen...

Nya och små bestånd bekämpas bäst genom att man gräver upp dem med rötterna. Det är en arbetsam men effektiv metod. Låt rötterna ligga och torka eller oskadliggör dem på annat sätt innan man lägger dem i komposten, eftersom lupinen kan föröka sig med rotbitar. Till följd av grävandet kan en del av fröna i marken komma att gro. Därför måste man rensa området regelbundet under de följande åren.  

Ett par fötter på en spade på väg att gräva upp en planta En uppgrävd planta med långa rötter som ligger upp i luften

 

Närbild på överblommade lupin där frökapslarna syns tydligt
Foto: Agneta Arnesson-Westerdahl 
Växten bildar snabbt vidsträckta och mycket täta bestånd, som man lättast bekämpar med regelbunden slåtter. För att bestånden ska minska i omfattning krävs att växterna kapas 3-4 gånger under vegetationsperioden. Slåtter två gånger per sommar räcker för att hindra ytterligare utbredning av bestånden. Slåttern bör utföras innan frön har hunnit bildas. Om man slår lupinerna då de redan har frön är det skäl att förstöra blomstjälkarna noggrant. De kapade växterna bör helst samlas ihop och föras bort för att förhindra att platsen blir alltför näringsrik, speciellt om man vill gynna inhemska ängsarter som trivs i en näringsfattig jordmån.

Konkurrerar ut andra arter

Lupinerna är ju fantastiskt ståtliga och har en stor färgvariation. Vi har väl alla sett långa vägsträckor som kantas av enbart lupiner. Men det är en enda art som ”växer ihjäl” många andra. Därför är det allvarligt när den etablerar sig i artrika miljöer som till exempel ängsmarker, eller längs artrika vägkanter.  Även insektslivet kan drabbas, eftersom många fjärilar och vildbin är beroende av särskilda värdväxter, som kan konkurreras ut av lupinerna.

En smultronplanta som växer intill en lupinplanta En björkpyrola som växer intill en lupinplanta 

 Foto där inte annat anges: Länsstyrelsen Dalarna, Maria Jons

Hotat kulturarv

Vacker vy med gamla hus, gärdesgårdar och lupiner
Foto: Mostphotos.

Se en sådan vacker bild från Dalarna! Här värnar vi starkt om vårt kulturarv. De gamla omålade trähusen, de tradionellt byggda gärdesgårdarna och den typiska floran... Men vänta nu här. Lupinerna är ju inte en del av vårt biologiska kulturarv. Nej, det är dom som är det stora felet i den här bilden. Det biologiska kulturarvet är ju minst lika viktigt som byggnader och traditioner.

Läs mer om biologiskt kulturarv på Riksantikvarieämbetes webbplats här

 

 Checklista bekämpning

  • Gräv upp lupinerna med rötterna.
  • Återkom nästa år och gräv upp eventuellt tillkommande plantor.
  • Slå plantorna innan de gått i blom. Då kommer de tillbaka och hinner förmodligen blomma sent, men ej bilda frön.
  • Slå ned blommorna direkt efter att de har blommat över.
  • Om det finns frökapslar - skicka till brännbart på tippen! Lägg ej i skogen eller på egen kompost.
  • Ta plantorna direkt när de kommer upp på våren, sparka eller skrapa sönder dem när plantorna är små.
  • Återkom med ett par veckors mellanrum, så minskar man i alla fall utbredningen av beståndet.
  • Så EJ fröna utanför din tomt eller sprid på annat sätt.