Fridlysning

Alla vilda kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, grod- och kräldjur, samt de flesta ryggradslösa djur, till exempel insekter, kan fridlysas.

Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en art för försäljning. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse.

Varje år när våren är i full gång återkommer samma frågor. Vad får man plocka? Vad är det som gäller i Dalarna?

Blåsippa och gullviva får du plocka, men inte gräva upp.

 

Du får dock inte plocka blommorna till försäljning. Men en bukett för "husbehov" går alltså bra! 
Läs mer om plockning och försäljning av vårblommor 

Kring vitsippor finns inga restriktioner!


Vitsippor i vårbacke - fritt fram att plocka en bukett. Foto: Maria Jons

Samtliga arter orkidéer får du varken plocka eller gräva upp över huvudtaget.

Detta förbud gäller även ett 15-tal andra kärlväxter, samt några mossor, lavar och svampar.
Läs mer om plockning och uppgrävning av olika arter

Får man flytta huggormar och samla in grodyngel?

Alla vilda däggdjur och fåglar är fredade enligt jaktlagstiftningen, med undantag för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del av dem. Fiskar samt blötlevande kräftdjur och blötdjur omfattas av fiskelagstiftningen och kan fridlysas med stöd av den. 
Läs mer om vad som gäller för kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur

Landskapsblomman är inte fridlyst

Våra landskapsblommor ängsklocka och liten blåklocka är INTE fridlysta på något sätt. Kring både dessa arter finns inga restriktioner. Att Dalarna har två blommor, kommer från en tvist, där först den ena och sedan den andra utsågs till landskapsblomma. I jämställdhetens tecken har Länsstyrelsen beslutat att båda får vara landskapets symbol, då de både är vanliga och typiska för området. 

Om klockor som är blå och växer på ängen…

Namnförvirring är vanlig när man pratar blåklockor.
Läs mer om de olika arterna blåklockor

 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
fridlysning

 Läs mer