Åtgärdsprogram för hotade arter

Närmare 2000 arter riskerar att dö ut i Sverige om inget görs för att bevara dem. För att rädda arterna och deras livsmiljöer storsatsar Naturvårdsverket och länsstyrelserna på att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter. Det här är en del i att klara riksdagens miljömål.

Av Dalarnas drygt 800 rödlistade arter omfattas ett 100-tal av riktade åtgärdsprogram. Om vi lyckas rädda dessa hundra kommer flertalet av de övriga också att överleva. Ett exempel på en sådan "paraplyart" är den vitryggiga hackspetten, som lever i mycket artrika lövskogar.

 

Murken aspstam med mycket svamptickor på stammen. Tätt med lövsly runtom denna.
Lövrik skogsmiljö

 Hackspett med rött på huvudet sitter på smal trädstam.
Vitryggig hackspett

 Smal trädstam helt övervuxen av trådfin, grön mossa
Hårklomossa

Foto: Maria Jons, Fredrik Wilde och Tomas Hallingbäck

Vad är ett åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument fastställt av Naturvårdsverket. Det ger en översikt över kunskapen om den aktuella arten eller biotopen, samt inkluderar en åtgärdsplan för nödvändiga insatser.
Läs mer om bakgrunden till åtgärdsprogrammen

Åtgärdsprogram som berör Dalarna 

För några av åtgärdsprogram har Länsstyrelsen Dalarna ett nationellt ansvar för att genomföra åtgärderna. Ett 50-tal andra åtgärdsprogram berör Dalarna.
Läs mer om samtliga åtgärdsprogram som vi arbetar med i Dalarna

Arter

Det är en lång lista, alla arter som vi arbetar med i Dalarna. Dessa ingår i ovanstående åtgärdsprogram, men här kan du hitta dem artvis istället.
Läs mer om artlistan.

Publikationer

Under arbetets gång med framtagning av åtgärdsprogram, har många inventeringar och undersökningar gjorts. Dessa presenteras i olika rapporter, PM med mera.

Rapporter om hotade arter hittar du här

Enklare PM, böcker med mera presenteras här under "övriga publikationer"

 

 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
hotadearter

 Aktuellt

Slåtterkurs sommar 2016
Vill du lära dig att slå med lie och samtidigt få betalt?
Ett gäng slåtterfolk står uppställda med liar på en äng
Läs mer om slåtterkursen här.

Listan över hotade arter i Dalarna!
Läs mer här


Rapportera fjärilar i Dalarna!
Läs mer och få en fjärilsbok som tack
Mörk fjäril med vita kanter på sten

Kommunala ansvarsarter
Alla kommuner i Dalarna har ansvar för en art.
Läs mer om ansvarsarter