Fiskevårdsområden i Dalarnas län

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket och fiskevården.

Bildandet av fiskevårdsområden
Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket och fiskevården. Den som äger fisket eller berörd kommun kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen. Oftast föregås bildandet av en fiskerättsutredning som utförs av en förrättningsman, utsedd av Länsstyrelsen. Bidrag för bildandet av fiskevårdsområden kan utgå under förutsättning att fiske upplåts till allmänheten (t.ex. genom fiskekort). Beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.  

Register
Länsstyrelsen har register över bland annat fiskevårdsområdenas styrelser. Blankett för att anmäla uppgifter till register om fiskevårdsområdesföreningar i Dalarnas län:

Fiskevårdsområden – register.pdf