Dispens från terrängkörningslagen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

​Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken eller 12 § terrängkörningsförordningen besluta om dispenser för exempelvis enskilda personer. Då måste särskilda skäl föreligga. Detta kan t.ex. vara att du är rörelsehindrad och vill delta i jakt och därmed behöver köra terränghjuling som transportmedel. Ett annat exempel kan vara vid tillfälliga tävlingar med fordon i terrängen. Ett tredje exempel kan vara att din fastighet ligger avlägset inom skyddad natur och du behöver använda en terränghjuling för att transportera byggmaterial till fastigheten. Det kan självfallet finnas andra särskilda skäl utöver dessa.

Det finns olika blanketter att välja mellan, beroende på om du vill fylla i uppgifterna i datorn eller för hand. Observera att det finns en specifik blankett som rör jakt från motorfordon.

 

 

 Blanketter

Blanketter dispens från terrängkörningslagen

PDF - ifyllbar i datorn
Word - skriv ut och fyll i för hand

Blanketter för jakt med motorfordon

PDF - ifyllbar i datorn
PDF - för utskrift

PDF - läkarintygsblankett