Stöd för dagligvaror och ombudstjänster på landsbygden

Stöd till kommersiell service förändrades under 2016

* Investeringsstöden till företag som erbjuder dagligvaror, drivmedel eller ombudsservice (apotek, Systembolag, Svenska Spel, paketombud m m) finns nu i Landsbygdsprogrammet

* Från 2016 finns också ett särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

* Servicebidraget till dagligvarubutiker på landsbygden finns kvar, men i begränsad omfattning

* Kommuner kan ansöka om Hemsändningsbidrag

Ansökan ska göras elektroniskt

Du behöver ha e-legitimation/bank-ID

Skicka alltid med alla uppgifter och bilagor, så blir handläggningstiden kortare

Läs mera:

Stöd i Landsbygdsprogrammet

Här finns också länk till elektronisk ansökan hos Jordbruksverket

 

Läs mera på Tillväxtverkets hemsida om:

*Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i såbara och utsatta lägen

*Servicebidrag

* Hemsändningsbidrag

Här ansöker du

Du behöver ha e-legitimation/BankId

Var noga med att klicka på Länsstyrelsen Dalarna när du ska ta fram ansökan

Skicka alltid med alla uppgifter och bilagor, så blir handläggningstiden kortare

Är du lanthandlare och har frågor om hemsändningsbidraget? Kontakta din kommun.