Regler för våra sociala medier

Följande regler gäller för samtliga sociala medier kanaler där Länsstyrelsen i Dalarnas län är avsändare.
  • Inlägg som bryter mot någon lag, är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter eller vars innehåll kan vara sekretessbelagt tar vi bort så snart vi ser dem. Dessa inlägg sparas i våra databaser. Det gör vi också med inlägg eller länkar som kan betraktas som reklam eller marknadsföring. Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kan stängas av.
  • När du publicerar ett inlägg på/till någon av våra sociala kanaler godkänner du att Länsstyrelsen i Dalarnas län lagrar och behandlar de uppgifter, inklusive personuppgifter, du lämnat. Dina synpunkter kan komma att behandlas genom handläggning om du lämnat uppgifter som berör ett ärende eller innehåller sekretessbelagda uppgifter.
  • Alla eventuella hot polisanmäls.
  • Vi svarar på frågor så snart vi kan under ordinarie arbetstid. Om du har något formellt ärende till myndigheten som ska behandlas eller om du vill följa upp handläggningen av något ärende, ber vi dig dock att kontakta oss via telefon, mejl eller brev. Som myndighet har vi nämligen skyldighet att spara vissa handlingar och diarieföra vissa kontakter.
     

Vi uppmanar alla besökare på våra sociala kanaler att anmäla kommentarer som kan vara olagliga.