Pressrum

Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge medierna service och medborgarna insyn i vårt arbete. I vårt diarium kan du också följa vårt arbete.

I vårt pressrum finns våra pressmeddelanden.

I nyhetsarkivet finns de nyheter vi lagt ut på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Söker du pressbilder eller vår logotyp?

För använding av våra bilder eller logotyp, vänligen skicka förfrågan till kommunikationsfunktionen.  

E-mail: komm.dalarna@lansstyrelsen.se

Användning av material

Länsstyrelsernas webbplatser innehåller texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan tillstånd. Detsamma gäller våra logotyper.

Användning av länsvapnet

 
 
 

Vapenskölden i kombination med kronan får inte användas av någon annan än Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsvapnet (vapenskölden exklusive kronan) däremot kan få användas av utomstående, om vi lämnar tillstånd till detta. Ansökan om tillstånd ska ske i varje enskilt fall.

Kontakta dalarna@lansstyrelsen.se för att ansöka om att använda länsvapnet.