Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vår värdegrund

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Hitta hit

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38, Falun

Karta Länsstyrelsen Dalarna

 

Om du går:
Länsstyrelsen ligger i centrala Falun, ungefär fem minuters promenad från busshållsplatserna i centrum. Följ Åsgatan norrut från Stora Torget.

 

Om du kommer med bil:
På Åsgatan, utanför vår entré finns ett fåtal korttidsparkeringar. På baksidan, Trotzgatan finns en parkeringsplats med begränsat antal platser, som tar betalkort. Om det skulle vara fullt på dessa parkeringsplatser, finns en allmän stor parkering på Trotzgatan ett kvarter bort mot centrum.

 

Om du kommer med tåg:
Det är ungefär 15 minuters promenad från järnvägsstationen till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Följ skyltarna mot centrum, följ sedan Åsgatan norrut.

 

Om du kommer med buss:
Närmaste busslinje är 12. Gå av vid hållplats Östra skolan, då hamnar du på länsstyrelsens baksida. Gå runt kvarteret, så hittar du vår huvudentré.  

 

Om du cyklar:
På Åsgatan, utanför vår huvudentré, finns cykelparkering. På  baksidan, mot Trotzgatan, finns också en cykelparkering med tak.

 

 Content Editor

Öppettider och kontaktuppgifter till våra olika kontor hittar du här.

 Våra Facebooksidor

 Kontakta oss

Telefonväxel
010 225 00 00

E-post:
dalarna@lansstyrelsen.se

E-post till medarbetare: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se