Lantbruk och landsbygd

Utsikt från Björkberget Siljansnäs. Fotograf: Per Levenskog.
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 Länsstyrelsens tidningar om lantbruk och landsbygd

> Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Landsbygdsnytt nr 3 2014

> Ekobruk Norr

Ekobruk Norr kom ut med sitt sista nummer 2014. De senaste årens nummer finns att läsa eller ladda ner här. Tidningen vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt lantbruk. Den producerades av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.

> Liebladet

Liebladet innehåller information om slåtterängar och ängsskötsel.

Klicka på länkarna  så kommer du till en sida där tidningarna finns att ladda ner i pdf-format.