Landsbygdsutveckling

Marknadsstånd med grönsaker och blommor

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

 

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

 

Läs gärna mer om nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplats. 

Till dig som sökt och väntar på beslut om stöd

 I Dalarna har vi sedan hösten 2014 fått in över 300 ansökningar gällande företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet. Detta gör att handläggningstiderna tyvärr just nu är långa för alla stöd inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om detta i informationsbrevet till höger på sidan.

 

 

 Länsstyrelsens tidningar om lantbruk och landsbygd

> Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län.

> Ekobruk Norr

Ekobruk Norr kom ut med sitt sista nummer 2014. De senaste årens nummer finns att läsa eller ladda ner här. Tidningen vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt lantbruk. Den producerades av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.

> Liebladet

Liebladet innehåller information om slåtterängar och ängsskötsel.

Klicka på länkarna  så kommer du till en sida där tidningarna finns att ladda ner i pdf-format