Gagnef

I Gagnefs kommun möts den forsande Västerdalälven och den lugna Österdalälven och flyter samman till den mäktiga Dalälven.

Här är också gränsen mellan Bergslagen i söder och Siljansbygden i norr. Gränsen är en gammal kulturgräns som inte märks i naturen, men tittar man på en berggrundskarta ser man att ungefär här går en gräns för de leptitiska bergarterna, som de flesta malmerna hör till.

Landskapet i Gagnefs kommun omfattar både vildmark och genuin odlingsbygd.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 

Två glada barn framför stenformation i skogen.
När man äntligen kommer fram till den märkliga Trollkyrkan i Trolldalen, då blir man så här glad!
Foto: Maria Jons