Avesta

Naturen i Avesta kommun präglas av Dalälven som i södra Dalarna och Gästrikland är ett gränsland mellan norrlandsnaturen och södra Sveriges naturtyper. Här kan du hitta både nordliga och sydliga arter. Framförallt längs älven trivs värmekrävande arter som ek, ask och lind. I landskapet kring älven breder vidsträckta odlingslandskap ut sig.

 Sveriges Länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges Länskarta
 

 Content Editor

​Alla naturreservat i Avesta kommun finns i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här.

 

 

Strand med båtar på grönskande ö.
Till Bysjöholmarna kan man bara ta sig om man har tillgång till båt. Men väl där har man nästan garanterat tillgång till egen sandstrand! Foto: Uno Skog.