Stora rovdjur i Dalarna

Förutsättningarna för förekomsten av stora rovdjur i Dalarna är mycket goda. Till exempel är Dalarna ett av de få län som har reproducerande stammar av alla de stora rovdjursarterna och häckande kungsörn.