Stora rovdjur i Dalarna 

Förutsättningarna för förekomsten av stora rovdjur i Dalarna är mycket goda. Till exempel är Dalarna ett av de få län som har reproducerande stammar av alla de stora rovdjursarterna och häckande kungsörn.

Kontakta oss

Lena Berg
Naturvårdsenheten - Viltfunktionen
Lena punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250316
Ellinor Theorin
Vilthandläggare
Naturvårdsenheten - Viltfunktionen
ellinor punkt theorin snabela lansstyrelsen punkt se¤ellinor punkt theorin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250467
Marie Edvall
Rovdjurshandläggare
Naturvårdsenheten
marie punkt edvall snabela lansstyrelsen punkt se¤marie punkt edvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250262