Stora rovdjur i Dalarna 

Rovdjur lever i en värld av dofter. Dofter är också rovdjurens allra främsta sätt att kommunicera med varandra och att bekanta sig med omvärlden.

Många djur har speciella doftkörtlar för denna typ av kommunikation. Olika djurarter använder också sitt instinktiva sätt för att doftmarkera - det är med urin på stubbar, klippor och träd, där spår korsar varandra och där byten har tagits. På det här viset markerar till exempel vargflocken bland annat sitt revir, som kan ha samma utbredning i flera generationer.

Reviret är flockens jaktområde och det försvaras intensivt mot andra flockar och mot exempelvis hundar (eftersom varg och hund är samma art). Andra rovdjur, till exempel björnar och lodjur, har hemområden som varierar i storlek beroende på om de är honor eller hanar och unga eller gamla.