Stora rovdjur i Dalarna 

Förutsättningarna för förekomsten av stora rovdjur i Dalarna är mycket goda. Till exempel är Dalarna ett av de få län som har reproducerande stammar av alla de stora rovdjursarterna och häckande kungsörn.

Kontakta oss

Lena Berg
Viltfunktionen
Lena punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250316
Ellinor Johnsson
Vilthandläggare
Viltfunktionen
ellinor punkt johnsson snabela lansstyrelsen punkt se¤ellinor punkt johnsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250467
Marie Edvall
Rovdjurshandläggare
Naturvårdsenheten
marie punkt edvall snabela lansstyrelsen punkt se¤marie punkt edvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250262